#4801 Sunflower

Fuji Velvia 50, 120

No comments: